Agrupació de Defensa Vegetal

de l'arròs i altres cultius al

Delta de l'Ebre 

A la carta personalitzada que enviem trobareu la informació necessària per omplir el vostre quadern de camp en relació al control del Chilo supressalis.