Agrupació de Defensa Vegetal

de l'arròs i altres cultius al

Delta de l'Ebre 

Es podrà sol·licitar la subvenció a la compra de saponines al Departament un cop es publiqui l'Ordre d'Ajuts (es notificarà quan es publiqui l'Ordre per tal que es pugui anar a demanar l'ajut al Departament). La documentació que ha de conservar el pagès per fer-ho és la factura o albarà del producte i la sol·licitud signada que podrà emplenar al mateix distribuidor.