Agrupació de Defensa Vegetal

de l'arròs i altres cultius al

Delta de l'Ebre 

 

Aquest 2020 l'afectació causada per la plaga als arrossars s'ha incrementat pel retard en la sembra, fet que ha obligat a repetir tractaments o fer-ne en parcel·les on, a priori, no calia. Per aquest motiu, s'han incrementat els ajuts destinats als pagesos per adquirir aquest producte, que passen del 33% al 50% i s'ha elevat un 55% la partida per fer-lo arribar a tots aquells que el necessitin.

L'ajut a la compra de saponines es podrà sol·licitar la subvenció al Departament un cop es publiqui l'Ordre d'Ajuts (es notificarà quan es publiqui l'Ordre per tal que es pugui anar a demanar l'ajut al Departament). La documentació que ha de conservar el pagès per fer-ho és la factura o albarà del producte i la sol·licitud signada que podrà emplenar al mateix distribuidor.