Agrupació de Defensa Vegetal

de l'arròs i altres cultius al

Delta de l'Ebre 

Difusor Suterra, informació per al quadern de camp

Aquesta campanya 2022 tots els camps d'arròs compten amb els difusors Bioselibate CS de la casa comercial SUTERRA.

Nom comercial                        Matèria activa                                Nº registre   Dosi aplic.      Data col·locació     Data retirada
Suterra BIOSELIBATE CS       Z-11-16:AI Z-9-16:AI Z-13-18:AI           25.366         10 dif./ha            2 MAIG                    15 OCTUBRE

 

Empresa aplicadora: A.F.A., S.L

         nº ROPO: 094375550ST